Fotogaléria

2019 Zhadzovanie snehu

2012 Zhadzovanie snehu

2012 Mikuláš

2012 Advent

2012 eRko diskotéky

2012 Dožinky

2012 Beňadovo tábor

2012 Beňadovo odpust

2012 Beňadovo hasiči

2012 Krížová cesta

2011 Odpust

2011 Piľsko

2011 Posviacka kríža

2011 Misie

2011 Vianoce

2010 Piľsko

História Beňadovo